Aktualności

  • W sobotę 28 czerwca zakończyliśmy rekrutację. Kandydaci oprócz kryterium sumy punktów rekrutacyjnych poddani byli jeszcze dodatkowo testom...

Kierunki


W roku szkolnym 2014/2015 zamierzamy otworzyć dwie klasy pierwsze. Każda z nich będzie realizowała wszystkie przedmioty ogólnokształcące zgodnie z podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego.

Rekrutacja


Jesteśmy szkołą katolicką z mocno zakorzenionym systemem wartości. W naszych działaniach staramy się wspierać uczniów i ich rodziny w coraz trudniejszym procesie edukacji i dojrzewania.